Frappuccino luôn được thay đổi theo mùa. Ảnh: Starbucks Việt Nam

Frappuccino luôn được thay đổi theo mùa. Ảnh: Starbucks Việt Nam

Frappuccino luôn được thay đổi theo mùa.
Ảnh: Starbucks Việt Nam