Tag Archives: living coffee

2022 Nhìn lại mình đã làm gì

2021, mình hầu như không viết gì cả. 2020 hầu như cũng thế, và 2022, mình viết được 01 bài blog về Codos cà phê. Nếu nói rằng năm mình viết nhiều nhất và blog được chú ý nhất, thì đó chính là năm 2019. Rồi con virus Covid ập tới, và mọi việc đảo […]