Tag Archives: cabine cafe

Cabine Hà Nội

Những tháng đầu mùa thu, Hà Nội dần chuyển mình với những quán cà phê mới, phong cách thiết kế hiện đại, năng động phù hợp với thế hệ 8x, 9x đã đi làm. Tôi gọi đây là modern cafe style. Cabine Hà Nội là một trong những quán đi theo phong cách mới này […]