But first coffee


Pour over với Kalita V60 sứ luôn cần sự lưu tâm với độ nóng của nước , khoảng 70oC, và độ mịn của bột cà phê, nếu xay quá thô, nước sẽ thẩm thấu nhanh khi cà phê chưa kịp nở…

Leave a Reply

%d bloggers like this: